Polityka prywatności

iHomes to nowoczesna platforma internetowa umożliwiająca łatwą i skuteczną sprzedaż mieszkania. Proponowany innowacyjny model biznesowy to najprostsza droga prowadząca ku satysfakcji naszych klientów, którzy korzystnie sprzedają z nami swoje nieruchomości oraz tych, którzy z naszą pomocą znajdują swoje wymarzone lokum lub opłacalną inwestycję.

1. Cele niniejszej Polityki Prywatności

Podczas korzystania przez użytkownika Serwisu internetowego należącego do www.ihomes.pl  („Serwis”) zbierane są dane osobowe, które są niezbędne do zapewnienia funkcjonalności Serwisu.

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych, zostaje zapewniona należyta ochrona. Jesteśmy zobowiązani do szeregu obowiązków, które są określone przez przepisy ochrony danych osobowych. Są to przepisy, które zostały zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Do najważniejszych obowiązków należą wspomniane w art. 13 i 14 powyższego dokumentu.

Polityka Prywatności reguluje zasady, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe. Znajdzie w niej informacje dotyczące samego przetwarzania, a także prawa i uprawnienia, które wynikają z użytkowania Serwisu. Przed rozpoczęciem korzystania z niego, należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

2. Kategorie przetwarzania, zakres przetwarzania i źródła pochodzenia danych osobowych

Podczas korzystania z Serwisu, Twoje dane pozyskiwane są na podstawie plików Cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników korzystających z Serwisu. Część z nich jest udostępniania samodzielnie, kiedy wypełniasz formularze znajdujące się na stronach należących do Serwisu, w tym te dotyczące logowania się do strony oraz rejestracji. Część gromadzona jest, podczas gdy użytkujesz stronę jako niezalogowany użytkownicy. Są to między innymi: dane dotyczące logowania, adresach IP urządzeń, aktywności w Serwisie, generowanym ruchu do, z i w ramach Serwisu. Część danych może być również pozyskana przez dostarczenie ich przez innych użytkowników serwisu, a także pobrana ze źródeł, które są publicznie dostępne.

W zależności od wybranej usługi, zbierane mogą być następujące kategorie danych osobowych: dane personalne, kontaktowe, dane o nieruchomościach lub inne dane, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia naszych usług – w tym: PESEL, seria i numer dokumentu dowodu osobistego, adres zameldowania, stan cywilny, imiona rodziców, numer księgi wieczystej nieruchomości, informacje dotyczące kredytu bankowego, obciążenia, dane dotyczące postępowań egzekucyjnych.

3. Informacje dotyczące administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest iHomes Sp. z o.o. z siedzibą w  ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr, NIP 7010636482, REGON 365953036, kapitał zakładowy 5 000 złotych. iHomes ma prawo do umożliwienia określonym podmiotom dostępu do Serwisu („Zaufani Partnerzy”) oraz zezwolenia im na umiejscowienie w Serwisie własnych kodów lub zapisywanie w urządzeniu użytkownika plików cookies. Pliki te pozwalają naszym Partnerom Zaufanym analizować aktywności naszych użytkowników w Internecie i dostosowywać wyświetlane reklamy do oczekiwań, lokalizacji, preferencji i zainteresowań tych użytkowników. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do oceny niektórych czynników osobowych. W szczególności są to analiza lub prognoza efektów pracy, zdrowia, sytuacji ekonomicznej, preferencji osobistych, wiarygodności, lokalizacji, zachowania, zainteresowań lub przemieszczenia się (profilowanie).

W wymienionym wyżej zakresie, Zaufani Partnerzy staja się administratorami Twoich danych osobowych. Są oni niezależni od iHomes. Dlatego też do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zaufanych Partnerów mają zastosowanie polityki prywatności, które zostały w całości przygotowane i wdrożone przez konkretnych Zaufanych Partnerów.

4. Podstawy prawne i cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach i na następujących zasadach:

Dostarczania treści, funkcjonalności oraz usług Serwisu, które są dopasowane do Twoich preferencji, zainteresowań, lokalizacji i oczekiwań. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów, które wynikają z interesów realizowanych przez Administratora, znajdujących swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. prowadzenia Serwisu.
Zwiększania funkcjonalności oraz atrakcyjności Serwisu dla potencjalny użytkowników – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla interesów realizowanych przez Administratora,  znajdujących swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. popularyzacji i rozpowszechniania treści Serwisu.
Rozwoju baz danych, z których korzysta iHomes- w szczególności w zakresie danych dotyczących nieruchomości – oraz udostępniania tych baz – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla interesów realizowanych przez Administratora, znajdujących swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. rozwoju Serwisu, ulepszania treści, zwiększania zakresu informacji dostępnych w Serwisie.
Obsługi, utrzymania i utworzenia Twojego konta w Serwisie – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy dotyczącej świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Tworzenia i wysyłania powiadomień systemowych – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy dotyczącej świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub celów wynikających z interesów realizowanych przez Administratora, znajdujących swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. informowania Cię, jako użytkownika Serwisu, o ważnych kwestiach dotyczących funkcjonowania Serwisu.
Administracyjnych i technicznych – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z interesów realizowanych przez Administratora, znajdujących swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz zarządzania tym systemem.
Statystycznych i analitycznych – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z interesów realizowanych przez Administratora, znajdujących swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. analizy aktywności użytkowników Serwisu, a także ich preferencji, zainteresowań, zachowań, sposobu korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności, zamieszczonych na nim treści oraz oferowanych usług.
Udostępniania reklam w Serwisie, w tym reklam dostosowanych do preferencji, zainteresowań, lokalizacji i oczekiwań użytkowników – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów, które wynikają z interesów realizowanych przez Administratora, znajdujących swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. realizacji umów zawartych z reklamodawcami i utrzymania nieodpłatnego charakteru Serwisu.
Obsługi transakcji sprzedaży nieruchomości.
Identyfikacji nadawcy oraz odpowiedzi na skargi i reklamacje związane z dostarczanymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność procesu przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na konieczności ustosunkowania się do złożonej skargi lub reklamacji.
Dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z interesów realizowanych przez Administratora, znajdujących swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. ochrony naszych praw.

Część Twoich danych osobowych jest przetwarzana w celach powyższych lub innych na podstawie dostarczonej przez Ciebie zgody w formie oświadczenia, lub wyraźnego działania potwierdzającego – na przykład w formie zaznaczenia odpowiedniego okienka ze zgodą, korzystanie z naszego Serwisu lub zamknięcie komunikatu, a także innych form komunikacji z iHomes. Twoje zgody będą stanowiły podstawę do przetwarzania Twoich danych osobowych, w szczególności dla potrzeb kontaktu z Tobą pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz złożenia oferty i dostarczenia usług pośrednictwa nieruchomości. Dodatkowo dla potrzeb zawarcia umowy sprzedaży, jak również przeprowadzania działań marketingowych, wysyłania spersonalizowanych ofert i powiadomień oraz prowadzenia innych działań i procesów związanych z marketingiem produktów oraz usług (w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

Przetwarzane dane mogą być również wykorzystywane w formie zanonimizowanej. W takiej formie zostaną wykorzystane do analizy statystycznej zachowań użytkowników, ich preferencji oraz sposobów, w jaki korzystają z różnych funkcjonalności Serwisu.

5. Wymóg podania nam danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku rezygnacji z podania danych, korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu oraz oferowanych usług będzie ograniczone lub całkowicie niemożliwe. Podanie danych osobowych, które są wymagane przy rejestracji konta jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych do przygotowania i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby transakcja mogła mieć miejsce. Podanie danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych jest dobrowolne, ale przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż wyrażona przez Ciebie zgoda – np. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być niekiedy udostępniane zewnętrznym dostawcom usług oraz firmom, które z nami współpracują. Twoje dane osobowe mogą w szczególności być udostępniane firmom, które odpowiadają za obsługę naszych systemów informatycznych. Zalicza się do nich również firmy hostingowe, agencje marketingowe (w zakresie dostarczanych usług marketingowych), notariuszy, czy pośredników w obrocie nieruchomości.

Twoje dane osobowe mogą zostać również ujawnione osobom trzecim bądź odpowiednim organom, które zgłoszą nam żądanie udzielenia takich informacji, podając odpowiednią podstawę prawną. Ujawnienie danych nastąpi na mocy obowiązujących przepisów prawa.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przechowywane tylko przez okres, który jest niezbędny, aby zrealizować cele, dla których zostały one zebrane. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody (o ile nie są one niezbędne do przetwarzania w innych celach niż ten, na który potwierdziłeś w swojej zgodzie) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub żądania usunięcie Twoich danych (o ile nie są one niezbędne do przetwarzania w innych celach niż ten, na który wyraziłeś sprzeciw). Po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób, który uniemożliwia ustalenie Twojej tożsamości.

W niektórzy przypadkach Twoje dane osobowe będą przechowywane przez dłuższy okres – szczególnie, kiedy będzie to niezbędne, aby ustalić, obronić lub dochodzić ewentualnych roszczeń. Dodatkowo również w przypadkach, gdy ich dłuższe przechowywanie będzie podyktowane przepisami prawa.

8. Przekazywanie danych osobowych poza Europejskie Obszar Gospodarczy

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych nie można wykluczyć, że część podmiotów, świadczących dla nas usługi, którym udostępnimy Twoje dane osobowe będzie je przetwarzać poza EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych nastąpi tylko w przypadku, kiedy zapewniony zostanie odpowiedni stopień ich ochrony, który zostanie stwierdzony odpowiednimi przepisami RODO.

9. Przetwarzanie danych osobowych – Twoje prawa

Zasady szczegółowe, które są określone w przepisach RODO, znaleźć można następujące uprawnienia:

– Prawo dostępu: możesz zwrócić się do nas z pytaniem o przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeżeli będziemy je przetwarzać, udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat celu oraz zakresu ich przetwarzania, ich odbiorców oraz okresu, kiedy będą przetwarzane.

– Prawo do sprostowania: możesz żądać natychmiastowego sprostowania swoich danych, jeżeli są nieprawidłowe.

– Prawo do usunięcia: możesz żądać natychmiastowego usunięcia danych osobowych, chyba że przepisy prawa zezwalają na ich przetwarzanie.

– Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach wskazanych przepisami prawa.

– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych przypadkach określonych przepisami prawa.

– Prawo do przenoszenia danych: w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zawartej umowy, możesz otrzymać dostarczone przez Ciebie dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego oraz możesz przekazać je innemu administratorowi.

– Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych: w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z wyrażoną przez Ciebie zgodą, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie. Nie będzie miało to wpływu na zgodność przetwarzania z przepisami prawa oraz na przetwarzanie, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– Prawo do skargi do organu nadzorczego: możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz ubiegać się o wyżej wymienione uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nasz e-mail: info@ihomes.pl.

Powyższy opis ma za zadanie jedynie przybliżyć Ci przysługujące Ci prawa. Ich pełna treść znajduje się w odpowiednich przepisach RODO.


10. Profilowanie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe oraz dane pochodzące z innych plików cookies mogą zostać przetworzone w sposób zautomatyzowany (w tym również w procesie profilowania). Proces ten będzie polegać na dopasowaniu treści Serwisu, w tym również wyświetlanych reklam, do Twoich preferencji, oczekiwań, lokalizacji i zainteresowań. Zebrane w ten sposób dane personalne mogą zostać wykorzystywane w procesie marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

11. Pliki cookies i cele wykorzystania plików cookies

Pliki cookies (również zwane „ciasteczkami”) są danymi informatycznymi, a w szczególności plikami tekstowymi. Przechowywane są w urządzeniu końcowym, używanym przez użytkownika Serwisu i charakteryzują się tym, że są niezbędne do pełnego korzystania z Serwisu. Pliki cookies zawierają nazwę strony serwisu, z którego pochodzą. Dodatkowo zawierają czas przechowywania oraz unikalny numer.

Dwa rodzaje plików cookies są stosowane w Serwisie: „sesyjne” (session cookies) i „stałe” (persistent cookies). Pierwsze są plikami tymczasowymi i są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu aż do momentu wylogowania, wyłączenia przeglądarki lub opuszczenia Serwisu. Czas przechowywania plików „stałych” w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu określony jest w parametrach plików cookies. W innym przypadku mogą zostać usunięte przez użytkownika Serwisu.

Cele wykorzystania plików cookies:

– dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji danego użytkownika, jego potrzeb, a także do funkcjonalności Serwisu,
– gromadzenie i tworzenie statystyk, w celu poprawy funkcjonalności Serwisu,
– utrzymanie sesji rozpoczętej przez użytkownika po zalogowaniu, co pozwala na zaoszczędzenie czasu na wpisywanie loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu,umożliwienia pełną gamą usług dostępnych w Serwisie, np. uwierzytelniające pliki cookies są używane jako część usług, które wymagają uwierzytelniania w ramach Serwisu,
– zapewnienie bezpieczeństwa, np. pliki wykorzystywane w celu wykrywania nadużyć związanych z uwierzytelnianiem w ramach Serwisu,
– zbieranie informacji na temat sposobu korzystania z Serwisu,
– dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, które są możliwie najbardziej dostosowane do ich preferencji, zainteresowań, oczekiwań i lokalizacji.

Podczas użytkowania Serwisu automatycznie zbierane są dane adresu IP, a także nazwy domeny, typu systemu operacyjnego i przeglądarki. Dane mogą być gromadzone przez pliki cookies, a także przez systemy analityczne, w tym Google Analytics. Automatycznie zbierane są również dane, które wykorzystywane są do poprawy funkcjonalności Serwisu. Te dotyczą preferencji poszukiwanych nieruchomości, historii oglądanych obiektów, a także wiele innych.

Administratorami danych osobowych znajdujących się w plikach cookies wykorzystywanych w sposób, o którym mowa w lit. g powyżej są Administrator, a także Zaufani Partnerzy. Zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania danych, które zawarte są w plikach (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Jest ona wyrażona poprzez zamknięcie komunikatu lub kontynuacja korzystania z Serwisu po uprzednim wyświetleniu komunikatu na temat plików cookies (komunikat pojawia się po wejściu na stronę Serwisu). Wyrażenie powyższej zgody nie stanowi wymogu umownego, ustawowego, ani warunku zawarcia umowy. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi dostosowanie reklam do Twoich preferencji.

Dane zbierane w plikach cookies, o których mowa w lit. a – f oraz pozostałe zbierane dane, wspomniane powyżej, podlegają przetwarzaniu przez Administratora oraz Zaufanych Partnerów. Służą one realizacji uzasadnionego interesu Administratora, znajdującego swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opartego na art. 173 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.), tj. używane są w celu prawidłowego wyświetlania treści znajdujących się w Serwisie oraz prawidłowego działania funkcji Serwisu.

Więcej o politykach prywatności Zaufanych Partnerów znajduje się tutaj.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą mieć wpływ na ograniczenie dostępu do treści i funkcjonalności Serwisu.

Twoje dane osobowe znajdują się w umieszczanych plikach cookies będą przechowywane do momentu skorzystania z praw zawartych w pkt. 9 niniejszej Polityki Prywatności – w zakresie w którym ich realizacja prowadzi zaprzestania przetwarzania Twoich danych, które zawarte są w tych plikach – lub do momentu określenia odpowiednich warunków dotyczących przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies w Twojej przeglądarce internetowej na urządzeniu końcowym.

12. Określanie warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies lub ich przechowywania

Możesz samodzielnie i dogodnym dla Ciebie momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swoim urządzeniu/przeglądarce internetowej. Dzięki temu określisz warunki ich przechowywania i uzyskiwania do nich dostępu. Wspomniane zmiany ustawień można wprowadzić za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej oraz za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione, tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies przez Twoją przeglądarkę lub informować o każdorazowym zamieszczeniu takich plików na Twoim urządzeniu. Dokładne informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej).

Możesz też w każdej chwili usunąć pliki cookies poprzez użycie dostępnych funkcji w używanej przez Ciebie przeglądarce internetowej.

Ograniczenie stosowania plików cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym Serwisie.

Brak dokonania zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej dotyczących zarządzania plikami cookies spowoduje, że pliki cookies będą w sposób automatyczny umieszczane na urządzeniu, którego używasz. Brak dokonania zmian oraz korzystanie z Serwisu oznacza Twoją zgodę na wykorzystanie plików cookies zasadach zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

13. Kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami. Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@ihomes.pl. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.

14. Zmiana Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w naszej Polityce Prywatności oraz prawo do dostosowania Polityki Prywatności do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualny tekst Polityki Prywatności można znaleźć w stopce Serwisu na każdej podstronie.

Polityka prywatności obowiązuje od: 1 Marca 2021 roku.

Wyceniamy
Twoje mieszkanie

W tym momencie nasz algorytm analizuje tysiące danych pochodzących z aktów notarialnych oraz szuka podobnych mieszkań, które sprzedały się w najbliższej okolicy. Po zestawianiu tych danych z informacjami o Twojej nieruchomości, przedstawimy Ci szacowaną wartość mieszkania.

sandglass

Nie zamykaj tej strony. Twój raport jest prawie gotowy

sandglass

Analizuję dane sprzedażowe…