Formalności przy sprzedaży mieszkania, o których nie możesz zapomnieć.

Jeżeli podjąłeś decyzję o zbyciu swojego lokum, pamiętaj, że są formalności przy sprzedaży mieszkania, o których nie możesz zapomnieć. To przede wszystkim ważne dokumenty, bez których transakcja może okazać niemożliwa.

Sprzedaż mieszkania to nie tylko proces poszukiwania klienta. Samo przystąpienie do umowy sprzedaży wiąże się z dostarczeniem szeregu niezbędnych dokumentów przez właściciela. Warto więc wcześniej przygotować  się na taką sytuację, żeby w przypadku pojawienia się zdecydowanego kupca, nie tracić czasu na organizowanie całej dokumentacji.

Formalności przy sprzedaży mieszkania, o których nie możesz zapomnieć - cenne wskazówki.

Przygotowując się do procesu, jakim jest sprzedaż mieszkania, przede wszystkim należy ustalić jego stan prawny. Najistotniejsza jest tu podstawa nabycia. Może to być akt notarialny –umowa sprzedaży mieszkania, umowa darowizny, stwierdzenie nabycia spadku. W tym ostatnim przypadku może to być również prawomocne orzeczenie sądu. W takiej sytuacji niezbędne będą również zaświadczenia z Urzędu Skarbowego dotyczące ewentualnego podatku. W przypadku spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu może to być również przydział ze spółdzielni. Jeżeli przysługuje Ci spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, konieczne będzie także zaświadczenie ze spółdzielni, potwierdzające ten fakt. Powinno ono zawierać również informację o tym, czy jest prowadzona księga wieczysta dla danej nieruchomości, a jeżeli nie, to czy są przeciwwskazania do jej założenia. Jeżeli dla Twojego mieszkania na sprzedaż jest jednak prowadzona księga wieczysta, należy posiadać jej numer. Nie ma konieczności pobierania odpisu księgi w sądzie, ponieważ każdy może sprawdzić jej aktualny stan na pośrednictwem strony internetowej ekw.ms.gov.pl.

Zaświadczenia potrzebne przy sprzedaży mieszkania

Kolejne ważne procedury, niezbędne, jeśli interesuje Cię sprzedaż nieruchomości, to rozliczenie wszelkich dotyczących jej opłat czynszowych ze spółdzielnią bądź zarządcą. To ważne działanie, którego potwierdzenia w postaci odpowiedniego zaświadczenia, zażąda kupujący. Oczywiście dokument ten powinien być wydany najlepiej w miesiącu sprzedaży nieruchomości, żeby potwierdzenie o braku zaległości było jak najbardziej aktualne. Co zrobić w przypadku, gdy zaległość jednak występuje? Jeżeli nie ma możliwości jej wcześniejszego uregulowania, zawsze można ustalić ze stroną kupującą, że część kwoty ze sprzedaży mieszkania, zostanie wpłacona na poczet uregulowania tych zaległości. Wówczas obie strony będą miały pewność, że sytuacja dotycząca czynszów jest klarowna. Może zdarzyć się sytuacja, że sprzedaż lokalu nastąpi w trakcie trwania okresu grzewczego, jeżeli w mieszkaniu jest centralne ogrzewanie miejskie. Wówczas należy wyjaśnić w spółdzielni kwestię ewentualnego śródodczytu, aby stan podzielników ciepła można było wpisać w protokół zdawczo- odbiorczy mieszkania. Kwestię rozliczenia liczników warto ująć również w umowie sprzedaży, dzięki czemu obu stronom łatwiej będzie uregulować ewentualne nadpłaty lub niedopłaty z tego tytułu.

Inne ważne dokumenty, konieczne w procesie sprzedaży nieruchomości

W procesie jakim jest sprzedaż mieszkania, zostaniesz poproszony przez stronę kupującą o dostarczenie dokumentu potwierdzającego, że w dniu sprzedaży mieszkania w lokalu nikt nie pozostaje zameldowany na czas stały lub określony. Aby uzyskać takie zaświadczenie konieczna będzie wizyta z w miejscowym Urzędzie Gminy. Strony transakcji mogą również ustalić ewentualny termin wymeldowania wszystkich osób z lokalu- warto by taka precyzyjna deklaracja znalazła się w dokumencie, jakim jest umowa sprzedaży mieszkania. W momencie przekazywania nieruchomości nowemu właścicielowi, konieczne jest spisanie protokołu zdawczo odbiorczego, który będzie uwzględniał aktualne zapisy wszystkich liczników, a także stan techniczny przekazywanego lokum oraz jego wyposażenie.

Formalności towarzyszące procesowi, jakim jest sprzedaż mieszkania, mogą wydać się prawdziwym wyzwaniem. Jeżeli chcesz mieć pewność, że zostaną wykonane prawidłowo, skorzystaj z usług profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Istotne wiadomości