Zakup mieszkania z darowizny pieniężnej

Dysponując środkami pieniężnymi, pokrywającymi część kosztów zakupu nieruchomości, można skorzystać z rozwiązania, jakim jest zakup mieszkania z darowizny pieniężnej. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach, dotyczących nabycia lokalu mieszkalnego.

Młodzi ludzie chcą się zazwyczaj, jak najszybciej usamodzielnić, a tym samym zamieszkać we własnym lokum. Takie rozwiązanie wydaje się być korzystniejsze niż długofalowy, kosztowny wynajem. W dzisiejszych czasach dużo łatwiej także o dobrze płatną pracę na czas nieokreślony, natomiast problem mogą stanowić rosnące ceny mieszkań oraz obowiązkowy wkład własny, który wynosi 20 % ceny lokalu. Niestety w przypadku młodych osób, zgromadzenie takiej ilości oszczędności, jest ogromnym wyzwaniem. Z pomocą często przychodzą rodzice, oferując kwotę, która pokryje część kosztów nieruchomości lub wkład własny. Należy jednak pamiętać o podatku od darowizny, który trzeba uiścić w kilku przypadkach. Istnieją sytuacje, w których przysługuje zwolnienie z opłat podatkowych, jednakże trzeba dopełnić należytych formalności. W momencie ich zaniedbania, a także braku zgłoszenia darowizny, mogą nastąpić problemy z Urzędem Skarbowym.

Zakup mieszkania z darowizny pieniężnej – o czym warto wiedzieć?

Darowizna pieniężna jest często praktykowana wśród Polaków, szczególnie w kręgach rodzinnych. Niejednokrotnie posiada nieformalny charakter i nie jest zgłaszana do U.S., jak wszelkie prezenty podarowane z okazji komunii, czy też ślubu. Warto jednak pamiętać o obowiązku odprowadzenia podatku. Prawo dokładnie określa wartość darowizn, które mogą być przyjęte przez jedną osobę w ciągu 5 lat. Istotne w tej kwestii jest, jaka relacja łączy tego, kto otrzymał darowiznę i osobę, która tę kwotę podarowała. Darowizna pieniężna w najbliższej linii – małżonkowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) oraz wstępni (rodzice, dziadkowie) uprawnia do całkowitego zwolnienia z podatku od darowizn i spadków. Niemniej jednak obowiązkiem jest zgłoszenie podarowanej kwoty do Urzędu Skarbowego. W przypadku wsparcia pieniężnego ze strony dalszej części rodziny, konieczne jest odprowadzenie podatku, zgodnie z przyjętymi stawkami. Należy pamiętać, że umowa darowizny nie musi być sporządzona u notariusza, ani nie potrzebuje potwierdzenia urzędowego. Taki rodzaj porozumienia może być podpisany w warunkach domowych. Niezwykle istotne jest posiadanie dowodu wpłaty tej zapomogi finansowej, aby potwierdzić pochodzenie środków, którymi finansuje się częściowy zakup mieszkania. Przekazanie pieniędzy w formie gotówki, bardzo często bywa kwestionowane przez urzędników i może skutkować brakiem możliwości zwolnienia z podatku. Umowa darowizny staje się ważna w momencie, gdy określone w niej przyrzeczenie przekazania określonej kwoty, zostanie spełnione.

Udokumentowanie darowizny pieniężnej

Decydując się na zakup mieszkania, warto zapoznać się z formalnościami, dotyczącymi ubiegania się o kredyt hipoteczny. W przypadku skorzystania z darowizny, która pokryłaby wkład własny, konieczne jest zaznajomienie się z procedurami tej formy pożyczki i zadbanie o terminowość spłat. Jako pierwszą pod uwagę należy wziąć kwestię oceny wysokości wkładu własnego – po podjęciu decyzji odnośnie zakupu danej nieruchomości, ustalenie wkładu własnego będzie formalnością. To ok. 20 %. Warto jednak zaznaczyć, że im więcej środków zostanie przeznaczonych na poczet kredytu, tym mniejsza będzie kwota zadłużenia, niższe koszty oraz lepsze warunki, które bank może zaproponować. Niezwykle istotne jest, aby przekazanie darowizny odbyło się na drodze przelewu bankowego lub przekazem pocztowym. Umowa darowizny pieniężnej zachodzi w momencie przekazania środków pieniężnych, jednak może być również sporządzona przez notariusza, co jest wyborem obligatoryjnym. Kolejnym, ostatnim etapem jest zgłoszenie darowizny. W przypadku bliskiej relacji rodzinnej, obowiązek ten należy spełnić do sześciu miesięcy, udając się do Urzędu Skarbowego.

Zakup mieszkania z darowizny pieniężnej staje się coraz bardziej popularny. To ogromna pomoc dla młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową, a także zakładają rodziny. Niezwykle istotne jest jednak dopełnienie formalności i terminowość opłat w Urzędzie Skarbowym. W przeciwnym razie zakup własnej nieruchomości będzie wiązał się z koniecznością zapłaty wyższego podatku.

Istotne wiadomości